Algemene voorwaarden


Amsterdam baby massage verleent geen medische massages.

Is er sprake van medicijn gebruik/medische klachten of een behandeling bij arts, therapeut of specialist geef dit dan door voordat je een massage start.

Dit geldt ook als je een cursus babymassage start. Mocht je kind onder behandeling zijn, meld dit dan op het intakeformulier, wat je van mij krijgt toegezonden via de mail, na de aanmelding.

Het cursusgeld tenminste 2 weken voor aanvang te zijn overgemaakt.
Pas bij ontvangst van betaling ontvangt u bevestiging van deelname.

Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

1.1 Bij medische klachten van jezelf of je baby dien je met de behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een workshop te starten.

  1. Intake

2.1 Bij inschrijving van een workshop vindt een korte intake plaats. Is er sprake van medische klachten, ben je of is je baby onder behandeling van een arts of specialist of gebruik je/je baby medicijnen, dan dien je dit door te geven.

2.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jezelf of je kind.

2.3 Door ondertekening van het intakeformulier, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

  1. Privacy

Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden

  1. Annulering cursus door cursist (Indien uzelf een andere cursist aanbrengt is de cursusplek overdraagbaar)

4.1  Annuleren van een inschrijving dient schriftelijk per brief of mail te gebeuren.

4.2 Bij annulering tot twee weken vóór aanvang van de cursus zal €10,- aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

4.3 Bij annulering tussen de drie weken en één week vóór aanvang van de cursus zal 50% van het deelnamebedrag in rekening gebracht worden.

4.4 Bij annulering binnen één week vóór aanvang van de cursus, of na de startdatum, zal 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht worden.

4.5 De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.

4.6 Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald noch in mindering worden gebracht op het cursusgeld.

  1. Annulering en wijzigingen cursus door docent

5.1 De cursus kan alleen van start gaan bij voldoende deelnemers.

5.2 Docent is gerechtigd een cursus te annuleren of te verschuiven naar een later moment.

5.3 Bij annulering van een cursus wordt geen geld geïnd bij de cursisten.

5.4 Wanneer door ziekte of omstandigheden een les niet doorgaat zal een alternatieve les data worden aangeboden.

  1. Auteursrecht

Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mag/mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking gesteld aan derden.

  1. Regels

8.1 De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus.

8.2 De cursist zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, en die van zijn/haar kind, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.

8.2 De docent is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook het verloop van de cursus of themabijeenkomst structureel belemmert, verdere deelname van de cursus of themabijeenkomst te ontzeggen.